fbpx

Samantekt: Íslensk netverslun 2020-2021

Íslensk Netverslun Samantekt (1)

Íslensk netverslun er á siglingu sem aldrei fyrr og er það vel við hæfi, enda er internetnotkun hvergi útbreiddari í Evrópu en hér á landi þar sem 99% aðspurðra nota internetið. Covid-19 veirufaraldurinn hefur spilað sitt hlutverk til þess að flýta óhjákvæmilegri þróun en þó kemur á óvart að aukningin milli síðustu ára er ekki stórvægileg.

Hér verða skoðaðar niðurstöður úr rannsóknum Evrópsku Hagstofunar um netverslun og hegðun einstaklinga á internetinu á Íslandi og víðsvegar um Evrópu frá 2011 og allt til 1. júní 2021. Fókusinn verður þó helst á síðasta ár og fyrri hluta 2021. Rannsóknin beinist að aldursbilinu 16 – 74 ára.

Auk þess rýnum við nánar í íslenska netverslun sérstaklega og skoðum 44.000 pantanir frá yfir 50 íslenskum netverslunum sem farið hafa í gegnum Górillu Vöruhús frá 1. júní 2020 – til 30. maí 2021. Saman gefa þessar rannsóknir spennandi innsýn í netverslun á Íslandi, þá þróun sem er að eiga sér stað og mögulega, það sem koma skal á næstu árum.

Íslensk Netverslun 2020
Internetnotkun á Íslandi
  • 99% íslendinga á aldursbilinu 16-74 ára nota internetið. Hlutfall íbúa sem notar internetið er hvergi hærra í Evrópu en á Íslandi (Ísland, Danmörk og Lúxemborg eru saman í fyrsta sæti með 99%).
  • 98% íslendinga segjast nota internetið á hverjum degi (2020). Internetnotkun er hvergi útbreiddari í Evrópu en á Íslandi. Þetta er töluvert hærra hlutfall en á hinum norðurlöndunum sem fylgja þó nokkuð fast á eftir með 94% hlutfall.
  • 94% íslendinga eru á og nota samfélagsmiðla. Við erum jafnframt evrópumeistarar á þessum mælikvarða.
  • 94% íslendinga nota internetið og samfélagsmiðla til þess að finna upplýsingar um vörur og þjónustu (2020).

 

Netverslun á Íslandi

Spurt var, „hvenær pantaðir þú síðast vöru eða þjónustu á internetinu?“

 • 83% íslendinga, á aldrinum 16-74 ára hafa pantað sér vöru eða þjónustu á internetinu síðustu 12 mánuði.
 • Af þeim hafa 62% verslað á netinu undanfarna 3 mánuði.

Íslensk netverslun Pantanir síðustu árAukning í netverslun á Íslandi frá 2011-2020. Rannsóknin var ekki framkvæmd á Íslandi árin 2015 og 2016.

Ísland er í 7. sæti allra evrópuþjóða þegar hlutfall íbúa sem versla á netinu er rannsakað. Efst er Bretland með 90% íbúa sem segjast versla á netinu. Aðrað þjóðir á undan okkur eru Þýskaland, Svíþjóð, Noregur, Holland og Danmörk.

En þegar fókusinn er settur á þá sem versla mest á netinu þá er Ísland í öðru sæti af öllum evrópulöndum. 25% íslendinga segjast versla vörur á netinu 10 sinnum eða oftar á hverju þriggja mánaða tímabili en aðeins Bretar versla meira (29%).

íslensk netverslun- 2020-2021 skýrsla
Íslensk netverslun
 • 46% íslendinga hafa verslað við Íslenskar netverslanir á síðustu 3 mánuðum.
 • 42% íslendinga hafa verslað við erlendar netverslanir á síðustu 3 mánuðum.

Hér eru fyrst og fremst tveir áhugaverðir punktar til þess að skoða:

1. Það er magnað að fleiri eigi viðskipti við íslenska netverslun samanborið við erlenda. Það er frábært. Hvað má lesa úr því? Þessar niðurstöður liggja ekki fyrir í rannsókn evrópsku hagstofunnar en líklegar tilgátur geta til dæmis verið að:

 • Íslendingar kjósa frekar að versla við íslensk fyrirtæki?
 • Hugsanlega er þjónusta við íslendinga betri hjá íslenskum fyrirtækjum. Til dæmis fljótari vöruafhending? Minna vesen? Þægilegra?
 • Hugsanlega treysta íslendingar frekar íslenskum verslunum.

2.  Ísland er í 11. sæti í Evrópu þegar tíðni fyrir innlenda netverslun er skoðuð. Það er merkilegt vegna þess hve markaðurinn er lítill. Jafnframt er áhugavert að skoða Holland, Danmörku og Þýskaland þar sem þetta hlutfall er hæst (70-73%). Það er mjög spennandi og þessar tölur sýna að það er hægt að fá 70% neytenda til þess að vera virka í innlendri netverslun. Það má telja líklegt að þetta sé sú þróun sem við sjáum á næstu árum hér heima.Höldum áfram …

36% íslendinga segjast hafa verslað við netverslun sem er staðsett utan Evrópu á síðustu 3 mánuðum. Þetta eru að öllum líkindum allra helst Bandarískar netverslanir með Amazon í farbroddi (auk fjölda annarra fyrirtækja) og Alibaba í Kína.

Ísland er langefst á lista yfir evrópuþjóðir sem versla við netverslanir utan Evrópu. 

Górilla Vöruhús Íslensk netverslun

Tölur frá Górillu Vöruhúsi

(Tölfræði frá 43.796 pöntunum sem Górilla Vöruhús afgreiddi fyrir 50+ íslenskar netverslanir
á 12 mánaða tímabili 
frá júní 2020 – maí 2021).

Íslendingar versla oftast á netinu á þriðjudögum og almennt meira í byrjun viku – á mánudögum, þriðjudögum og miðvikudögum (47%). Annars virðast íslendingar versla nokkuð jafnt á milli vikudaga. 

Íslensk Netverslun: Pantanir eftir vikudögum

 

Á hvaða tíma dags eru íslendingar helst að versla?

Flestir panta í kringum hádegi. Algengasti pöntunartími dagsins er milli kl. 10-11 fyrir hádegi (8.2%) og milli kl.11 og 12 (8%). Flestar pantanir í netverslun eru gerðar milli kl. 9 og 14 (37%). 

60% pantana í netverslun eru gerðar á vinnutíma (kl. 08-17).

Íslensk Netverslun: Pantanir eftir tíma dags

 

Pantanir eftir póstnúmeri / landshluta

Íbúar höfuðborgarsvæðisins eiga 63% af pöntunum hjá íslenskum netverslunum.

Hér má sjá sundurliðun á pöntum í íslenskri netverslun eftir landshluta/póstnúmerum viðskiptavina.

Íslensk netverslun eftir landshluta (póstnúmerum) (1)Íslensk Netverslun: Pantanir á höfuðborgarsvæðinu
Viðskipti eftir tegund verslunar

32% íslendinga á aldrinum 16–74 ára hafa verslað föt á internetinu síðustu þrjá mánuði. Í þessum flokki erum við talsvert á eftir nágrannalöndum í norður Evrópu – þar sem stór vörumerki og fatakeðjur hafa komið sér vel fyrir á internetinu.

20% hafa verslað húsgögn, gjafavöru eða aðrar heimilisvörur á netinu á sama tímabili.

42% íslendinga hafa keypt matvöru eða veitingar á internetinu síðustu 3 mánuði. Áhugavert: Ísland er hér í efsta sæti allra evrópuþjóða sem er hreint ótrúlegt. Það er greinilegt að íslenskir veitingastaðir og verslanir hafa verið fljót að bregðast við heimsfaraldrinum og stokkið á þetta tækifæri og gert það vel. Þetta er mjög athyglisvert og vonandi mikill hvati fyrir aðra veitingastaði, verslanir og þjónustur sem hafa ekki enn uppfært þjónustustig sitt á vefinn eða í app.

Ísland er sömuleiðis hæst evrópulanda yfir hlutfall neytenda sem kaupa tónlist, sjónvarpsefni og aðrar streymisveitur á netinu (45%). Fast á hæla okkar fylgja hin norðurlöndin.

Samantekt

94% íslendinga á aldrinum 16-74 ára nota internetið til þess að leita upplýsinga um vörur og þjónustu og 83% versla á vef eða í appi. Fleiri eiga viðskipti við íslenskar netverslanir en erlendar. 46% versla sér vöru eða þjónustu hjá íslenskum netverslunum á hverju 3. mánaða tímabili. Í nágrannalöndum er þetta hlutfall 70% og má áætla að á næstu árum verði þróunin hér í sömu átt.

Með þessar upplýsingar sjáum við svart á hvítu hve ótrúlega mikilvægt er að fjárfesta í sterkri ímynd og viðveru á internetinu, góðum vef, stafrænum auglýsingum og ferlum fyrir vöruafhendingu – til þess að mæta óhjákvæmilegri þróun í verslun og tryggja að upplifun viðskiptavina verði jákvæð frá A-Ö.

Vöruhús fyrir íslenskar netverslanir
Um Górillu Vöruhús

Górilla er miðlægt vöruhús fyrir netverslanir og heildsölur á Íslandi. Við sjáum um vöruhýsingu, afgreiðslu pantana og dreifingu um allt land – svo viðskiptavinir okkar geti einbeitt sér að því sem er mikilvægast fyrir þá – að reka frábær, arðbær fyrirtæki og veita góða þjónustu.

Markmið okkar er að gera verslunum á Íslandi kleift að bjóða vöruafhendingu á heimsmælikvarða – eldfljóta afgreiðslu og hröðustu dreifingu á Íslandi svo ánægðir viðskiptavinir haldi áfram að koma aftur og aftur.

Meira um Górilla Vöruhús á heimasíðu. Hafa samband.

Um gögnin

Niðurstöðurnar sem birtar eru í þessari grein eru annars vegar unnar úr rannsókn Hagstofu Evrópusambandsins á notkun heimila og einstaklinga á upplýsingatækni og neti. Um er að ræða rannsókn sem framkvæmd er í öllum löndum Evrópska hagskýrslusamstarfsins með samræmdum hætti. Hins vegar eru gögn um innlendar pantanir unnin úr gagnagrunni Górillu Vöruhús. Í menginu eru 43.796 pantanir sem Górilla Vöruhús afgreiddi fyrir 50+ íslenskar netverslanir
á 12 mánaða tímabili 
frá júní 2020 – maí 2021).